Alice in Blockchainland ….

Alice in Blockchainland ….

“Alice asked the Cheshire Cat, who was sitting in a tree, “What road do I take?” The cat asked, “Where do you want to go?” “I don’t know,” Alice answered. “Then,” said the cat, “it really doesn’t matter, does it?”  ― Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland...
Waarom zelfsturende teams wél werken

Waarom zelfsturende teams wél werken

Ineens zijn ze er weer: zelfsturende teams. Modeartikel of noodzaak? Lees in mijn blog waarom zelfsturing wel kan. En misschien zelfs moet.  In mijn vorige blog beschreef ik een aantal redenen waarom zelfsturende teams niet werken. Te somber? Misschien. Wel is het zo...
Waarom zelfsturende teams niet werken

Waarom zelfsturende teams niet werken

Terug van weggeweest Ineens zijn ze er weer: de zelfsturende teams. Jaren was zowel de term als het concept besmet. Onder het motto “dat werkt tóch niet”, of de toevoeging: “arbeiderszelfbestuur werkte in het communisme ook niet”, werd vooral vastgehouden aan een...